Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2022. április 12., kedd 09.30
Ügy tárgya: 
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
11.B.106/2021
Tárgyalás helyszíne: 
Gyulai Járásbíróság
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az önkormányzatok „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című TÁMOP pályázat elnyerését követően szerződéseket kötöttek a vádlottak által vezetett jogi személyekkel szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kifejlesztése érdekében. A szerződött társaságok már 2011-ben, a pályázati kiírást megelőzően létrehoztak egy adatbázist, amely a pályázati kiírás szerinti segédletek és munkafüzetek elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazta, így azoknak csak a szerkesztése, sokszorosítása és digitalizálása történt meg a pályázatban előírt fejlesztői tevékenység helyett. Mindezek ellenére a két társaság az elvégzett munkáért kiállította a számlákat, a teljesítésigazolásokat, majd megigényelte a vállalkozói díjakat az önkormányzatoktól, melyek kifizetése megtörtént.

I. r. vádlott ezen magatartásával 73.715.940 forint, II. r. vádlott 69.400.000 forint, míg III. r. vádlott 34.500.000 forint vagyoni hátrányt okozott az uniós és a hazai költségvetésnek.

Az önkormányzatok a felmerült vagyoni hátrány teljes összegét visszafizették a központi költségvetésnek.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.

Kérjük, az előkészítő ülésen való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a sajto_bekes@birosag.hu e-mail címen.

Felhívja a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalakon:

https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachmen...

https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachmen...

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: